1. Általános rendelkezések

Az Általános Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Dudits Kft. (továbbiakban Cég) üzembeltetésében lévő Dudits Kastély Sobor (továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási és/vagy vendéglátási szerződést köt Vendégeivel. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján jogosult vendégei részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, valamint szolgáltatást nyújtani, és rendelkezik a jogszabály által előírt engedélyekkel.

A Szolgáltató által nyújtott szállodai, éttermi és egyéb szolgáltatás jelen üzletszabályzatban, valamint a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak szerint vehető igénybe.

1.1 A szolgáltató adatai

Dudits Birtok Kft.

Dr. Dudits Gábor – cégvezető
Cím: 9315 Sobor, Kossuth u. 7.
Adószám: 24681731-2-08
Közösségi adószám: HU24681731
Cégjegyzékszám: 08-09-025386
A céget bejegyezte: Győri Törvényszék Cégbírósága
E-mail: dg@dudits.eu
Telefonos elérhetőség: +36 30 647 1645

1.2 Szerződő felek

1.2.1. A Vendég az előzetes megállapodás vagy a helyszínen kötött Szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.

1.2.2. A Vendég és a Szolgáltató között a hatályos jogszabályok szerint szóban vagy írásban létrejött közös akaratnyilvánítás a Szerződés.

1.2.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

1.2.4. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

1.2.5. A szálloda Vendége a Szolgáltatóval történő szerződés megkötésével egyidejűleg elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, tudomásul veszi, hogy az ÁSZF feltételeit a Szolgáltató egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja, amely módosítást a Szolgáltató a Vendéggel haladéktalanul közöl. Az ÁSZF a vendégek számára a helyszínen elérhető, valamint a www.dudits.eu weboldalon is olvasható.

2. A Szerződés létrejötte, a foglalás módjai és feltételei

2.1. A szerződés létrejötte

2.1.1. Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

2.1.2. Szerződés a szóban leadott foglalásnak a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

2.1.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása önmagában nem szerződés értékű.

2.2. A szerződés módosítása

2.2.1. Az írásban megküldött szerződésnek minősülő visszaigazolást annak elküldésétől számított 2 órán belül a Vendég vagy a Szolgáltató kötelezettségek nélkül módosíthatja, vagy felmondhatja. Utóbbi esetben a foglalás (és a szerződés) semmisnek tekintendő.

2.2.2. Amennyiben a Vendég nem jelez vissza, úgy a visszaigazolást (és a szerződést) a Szolgáltató elfogadottnak tekinti, és vonatkoznak rá a lentebb részletezett szolgáltatási kötelezettségek és lemondási feltételek.

2.2.3. A szerződés módosítását és/vagy kiegészítését a Felek minden esetben kizárólag írásban, a Ptk. Általános szabályai szerint tehetik meg.

2.3. A szerződés megszűnése

2.3.1. A Vendég jogosult az általa megrendelt Szolgáltatások visszaigazolásával létrejött szerződéstől a Szolgáltatások igénybe vételének időpontja előtt elállási díj (kötbér) megfizetése ellenében elállni.

2.3.2. Elállásnak minősül az is, ha a Vendég előzetes nyilatkozattétel nélkül nem veszi igénybe az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatást. Ilyen esetben a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontja tekintendő elállási időpontnak.

2.3.3. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolásában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

  • A visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán túl érkező lemondás kötbérmentes.
  • 24 órán belüli lemondáskor a foglalás összegének 50%-a,
  • 12 órán belüli lemondáskor a foglalás összegének 70%-a,
  • amennyiben a foglalás nem kerül lemondásra, a foglalás összegének 100%-a kerül kötbérezésre.

2.3.4. A lemondási határidők a visszaigazolt érkezési nap 12:00 óráját megelőző (fentebb, vagy külön szerződésben részletezett) intervallumokon értelmezendő.

2.3.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3. Árak és kedvezmények

3.1. A szolgáltatások árai

3.1.1. A szálloda mindenkori listaárai a szálloda halljában lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve.

3.1.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja.

3.1.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján, vagy az illetékes szállodai részlegen.

3.1.4. A Vendég által lefoglalt és a Szolgáltató által írásban visszaigazolt foglalás árán a Szolgáltató egyoldalúan nem változtathat.

3.1.5. A Szolgáltató által meghirdetett árak minden esetben tartalmazzák a törvényben meghatározott általános forgalmi adót (ÁFA), nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót (IFA), amit a helyszínen kell megfizetni.

3.1.6. A Szolgáltató az ajánlattételkor érvényes hatályos adótartalom törvény által szabályozott mértékének (ÁFA, IFA) módosulása miatti többlet terheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja a Szerződő félre.

3.2. Kedvezmények

3.2.1. A Szolgáltató egyéni elbírálás szerint alakíthatja a Vendég ajánlatához kapcsolódó árak kedvezménytartalmát.

3.2.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

3.2.3. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

3.2.4. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolásában más feltételt nem határozott meg, a meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

3.2.5. Gyermekek részére a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén a Szolgáltató előre egyeztetett egyedi szállás/étkezés kedvezményeket biztosít.

3.2.6. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

3.3. Fizetési módok

3.3.1. Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért meghatározott díjat köteles fizetni.

3.3.2. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euróban), illetve átutalással.

3.3.3. A Szolgáltató az általa meghatározott esetekben kérheti a foglalás összegének részét vagy egészét előre egy összegben kifizetni. Ez történhet előzetesen a helyszínen, postai készpénzutalással, vagy banki átutalással. A beérkezett előlegről a Szolgáltató minden esetben díjbekérőt állít ki.

3.3.4. A Vendég előlegfizetési kötelezettségének elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a foglaló fizetésére meghatározott határidő után a foglalást törölni, és a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Vendég elállási díj (kötbér) fizetésére nem kötelezhető.

3.3.5. Amennyiben a Vendég az általa megrendelt, lefoglalt egyes szolgáltatásokat (korábbi hazautazás, betegség, illetve a Szolgáltatónak fel nem róható okból) nem veszi igénybe, a kifizetett részvételi díj arányos visszatérítésére nem tarthat igényt.

3.3.6. A számla átutalással történő rendezése esetén a Szolgáltató a számla kézhezvételétől számított 24 órán belül fogad el reklamációt. Ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő.

4. A szerződő felek jogai és kötelezettségei

4.1. A vendég jogai

4.1.1. A Vendég a szállodai szobát, rendezvénytermet a szerződés időtartama alatt a visszaigazolásban foglalt érkezési és elutazási időpontok figyelembe vételével, rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja.

4.1.2. A Vendég különösebb feltételek nélkül jogosult a vendégek használatára bocsátott létesítmények, közös helyiségek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.

4.1.3. A szállodába állatokat (kutya, macska) az árlistában meghatározott díjtétel ellenében, kizárólag előzetes egyeztetést követően lehet behozni. Vakvezető kutyákat vendégeink díjmentesen hozhatják a szállodába.

4.1.4. A szolgáltatás igénybe vétele során felmerülő panasszal, reklamációval a Vendég az adott területi vezetőhöz fordulhat. Amennyiben a panasz ily módon nem orvosolható, a Vendég az igazgatóhoz fordulhat.

4.1.5. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban írásban is panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vásárlók Könyvébe bejegyezni, vagy kérheti a Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

4.2. A Vendég kötelezettségei

4.2.1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott rendelete alapján a szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt haladéktalanul köteles nyilvántartásában rögzíteni.

Ehhez kapcsolódóan a vendég köteles a vendégregisztráció során személyi adatait (név, lakcím, személyazonosságot igazoló okirat száma) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

4.2.2. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt, valamint a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások (éttermi fogyasztás, stb.) ellenértékét a szolgáltatás igénybevételekor, de legkésőbb a szállodából való távozáskor (check out) a szálloda elhagyását megelőzően kiegyenlíteni, kivéve, ha a felek előzetesen ettől eltérően állapodtak meg.

4.2.3. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

4.2.4. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

4.2.5. A Vendégek által a szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

4.2.6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat, ingóságokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

4.2.7. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon a Vendégek nyugalma érdekében 22:00 és 8:00 óra közötti időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést.

4.2.8. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

4.2.9. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

4.2.10. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

4.2.11. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni.

4.2.12. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1.-től a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, nyílt területein (pl.: teraszokon, erkélyeken és ablakaiban) a kijelölt területek kizárólagos kivételével tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szolgáltató elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a Szolgáltatót az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság teljes összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

4.2.13. Amennyiben a vendég megszegi a fenti pontban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 10.000,-Ft esetenkénti díjat fizetni a Szolgáltató részére, melyet a Szolgáltató jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

4.3. A szolgáltató kötelezettségei

4.3.1. A Szolgáltató köteles az általa visszaigazolt megrendelésben vállalt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott időpontban, minőségben és ár mellett a Vendég részére biztosítani.

4.3.2. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elvárható legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.

4.3.3. Elhelyezési garancia: Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

4.3.4. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Vendég írásos panaszának kivizsgálására és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtételére, azok írásban történő rögzítésére.

4.3.5. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon a Vendégek nyugalmáért a szállodai személyzet felel.

4.3.6. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel. Az esetleges orvosi és eljárási költségek a Vendéget terhelik. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről.

4.3.7. A szálloda felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

4.3.8. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek abból erednek, hogy a Vendég a Szálloda házirendjében előírt magatartási szabályokat megszegte.

4.3.9. Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a Szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta.

4.3.10. A szolgáltatási kötelezettség megszűnése: Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg (írásos lemondás nem érkezik), a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

4.4. A szolgáltató jogai

4.4.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

  • a Vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt.
  • a Vendég a szobáját a távozás napján 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá.
  • a Vendég a szálláshely rendjével ellentétesen, annak alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.
  • a Vendég vélhetően fertőző betegségben szenved, vagy feltételezhetően ön- és/vagy közveszélyes.
  • a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

4.4.2. Szükség esetén a portaszolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására.

4.4.3. Zálogjog: A Szállodát az általa nyújtott szolgáltatásokból eredő követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a Szállodába magával vitt. A Szálloda zálogjoga alapján jogosult a Vendég ingóságainak elszállítását megakadályozni mindaddig, amíg a Vendég a szolgáltatás ellenértékét ki nem egyenlíti. A Szolgáltató a Vendég ingóságait 6 hónapig köteles megőrizni. A megőrzési idő a vendégnek a szállodából való távozásakor, illetve a károkozás időpontjában kezdődik. A Szolgáltató zálogjogát csak a követeléssel arányos mértékben gyakorolhatja. Amennyiben a Vendég a törvényes zálogjog címén a szálloda birtokában lévő ingóságait a megőrzési idő alatt nem váltja ki, a Szolgáltató jogosult azokat használtcikk árusítására jogosult egyéni vállalkozónak vagy gazdálkodó szervezetnek értékesítés céljából átadni. A használtcikk árusítására jogosult a szálloda által átadott ingóságok értékesítéséből befolyt összegből a szálloda részére kiutalja annak bejelentett követelését, a fennmaradó összeget pedig zárolt számláján a tulajdonos javára kamatmentesen kezeli. Az értékesítésből és annak eredményéről a tulajdonost – az elszámolás közlésével – értesíteni kell. Ha a tulajdonos a vételár fennmaradó részének átvétele végett jelentkezik, azt részére ki kell utalni.

4.4.4. Amennyiben a Vendég fizetési kötelezettségének a távozás (check out) napján, vagy a szerződésben előre egyeztetett, vagy a kiállított számlán feltüntetett határidőn belül nem tesz eleget, a Szolgáltató késedelmi kamat megfizetésére kötelezheti a Vendéget, amely a késedelembe esés időpontjától naponta a mindenkori jegybanki kamat 2/365-ödének megfelelő mértékű késedelmi kamatot jelent. A Szolgáltató a késedelmes, vagy nem fizetés esetén, az igényérvényesítés (pl.: behajtás, fizetési meghagyás kibocsátásának kérése) minden költségét (pl.: ügyvédi munkadíj, kiadások, illeték) jogosult a Vendégre terhelni, aki annak megfizetésére is kötelezett.

4.5. Vis Maior

Azon ok, vagy előre nem látott kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály (például: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

5. Adatkezelési szabályok

5.1. Adatkezelés

5.1.1. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó/Vendég hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

5.1.2. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

5.1.3. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5.1.4. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Közvetítő, vagy a Szolgáltató nevében eljáró, vagy nevével visszaélő harmadik fél által megszerzett adatok kezelésére és biztonságára.

5.2. Személyes adatok védelme

5.2.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A Vendég által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

5.2.2. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

5.3. Fotódokumentáció

5.3.1. A szálloda területén rendszeresen fotó- és videofelvételek, illetve újságírói beszámolók készülnek, melyek pontos helyszínéről és időpontjáról a vendégek a recepción kaphatnak tájékoztatást. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és televíziós média, nyomtatott sajtó, szálloda által készített nyomdai anyag, weboldal, kép- és videómegosztó oldalak). Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen, mely esetben szolgáltató köteles a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni/módosítani.

6. Záró rendelkezések

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a tevékenységéből eredő vitákat a Vendéggel bírói út igénybe vétele nélkül rendezze. Az esetleges jogvitáik rendezésére a Felek – hatáskörtől függően – a Cég székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A Szolgáltató és a Vendég között létrejött szerződésekben és szerződésnek minősülő foglalásokban nem szabályozott kérdésekre jelen ÁSZF rendelkezései, valamint a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései az irányadóak.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak 2018.05.01.-től visszavonásig érvényesek.